Regulamin Matnia 2016

matnia 2016 regulamin

REGULAMIN

XXV Mistrzostwa Polski w Indywidualnych Marszach na Orientację
XXXVII Akademickie Mistrzostwa Polski w Marszach na Orientację

4 runda Pucharu Polski w Marszach na Orientację
7 runda Pucharu Polski Młodzieży (w kategorii TJ)

Termin i miejsce 26-29 maja 2016, dolina Danielki, Ujsoły, Beskid Żywiecki
Baza imprezy Studenckie Schronisko Turystyczne „Chałupa Chemików”
Organizator
 • PKT Plessino Pszczyna przy Oddziale PTTK Ziemi Pszczyńskiej
 • Sekcja Imprez na Orientację Krokus Miliardowice przy Towarzystwie Przyjaciół Ligoty
Sponsorzy
Komitet organizacyjny
 • Kierownik Imprezy - Piotr Glinka (PInO 700)
 • Sędzia Główny - Adam Skoczyński (PInO 303)
 • Budowa tras - Alicja Glinka (PInO 696), Adam Skoczyński (PInO 303), Arek Skoczyński (PInO 695)
  Zbigniew Socha (PInO 129), Szymon Glinka, Piotr Glinka (PInO 700)
 • Start/meta - Krystyna Polonius, Stanisława Kucharska, Tadeusz Kucharski
 • Biuro imprezy - Katarzyna Glinka
Cele imprezy
 • wyłonienie Indywidualnych i Akademickich Mistrzów Polski w Marszach na Orientację;
 • rozegranie 4 rundy Pucharu Polski oraz 7 rundy Pucharu Polski Młodzieży (w kategorii TJ) w Marszach na Orientację;
 • popularyzacja imprez na orientację jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku oraz zapewnienie wspaniałej zabawy z mapą w terenie;
 • popularyzacja krajoznawczych walorów Beskidu Żywieckiego;
 • praktyczne sprawdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;
 • zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej;
 • integracja środowiska miłośników imprez na orientację.
Trasy i kategorie
 • Trasa TZ – start indywidualny - klasyfikacja Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów (kategoria TS, 5 etapów: 2 nocne, 3 dzienne, 5x5pkt do OInO). Najlepszych 10 zawodników klasyfikacji po 4 etapach wystartuje w Etapie 5 w Finale A, pozostali w Finale B.
 • Trasa TU – start indywidualny (kategoria TU), w jej ramach zostaną utworzone klasyfikacje Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów (kategoria TJ - urodzeni w 1996 i młodsi) oraz Akademickich Mistrzostw Polski (kategoria TA), (5x5pkt do OInO).
 • Trasa TF (Familijna czy wręcz Familiarna) – zespoły 1-5 osobowe, trasa z niebanalnymi elementami przeznaczona dla rodzin oraz dla wszystkich, którym z różnych powodów nie pasuje indywidualny start na trasach TZ i TU, z klasyfikacją, każdy uczestnik otrzyma medal, (5x3pkt do OInO).
 • Dla każdej z tras przewidziano rozegranie 5 etapów (2 nocne, 3 dzienne).
 • Imprezy dodatkowe: TRInO Ujsolskie (1x1pkt do OInO), Orient Super Szoł (1x1pkt do OInO).
Mapy i teren Mapy utworzone na podstawie Numerycznego Modelu Terenu (projekt ISOK): warstwice, relief, ortofotomapa. Fragmenty map przetworzone. Teren górzysty, miejscami o znacznym nachyleniu stoków, las oraz tereny półotwarte o różnym stopniu przebieżności.
Program imprezy 26 maja 2016 (czwartek)
 • 14:00 – 19:30 Przyjmowanie uczestników
 • 19:30 – Rozpoczęcie imprezy, losowanie numerów startowych
 • 21:40 – Start Etapu 1

27 maja 2016 (piątek)

 • 9:00 – Start Etapu 2
 • Ok. 14:00 – Obiad (sukcesywnie w drodze powrotnej z mety Etapu 3)
 • 18:30 – Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do Orient Super Szoł
 • 19:00 – 20:00 – Impreza dodatkowa Orient Super Szoł
 • Od 20:00 – Śpiewogranie+ognisko+kiełbaska

28 maja 2016 (sobota)

 • 9:00 – Start Etapu 4
 • Ok. 13:00 - Obiad (sukcesywnie na mecie Etapu 4)
 • 21:40 – Start Etapu 5

29 maja 2016 (niedziela)

 • 4:00 – Wywieszenia wyników prowizorycznych
 • 5:00 – Wywieszenie wyników końcowych
 • 8:00 – Zakończenie Matni – rozdanie medali, dyplomów i nagród.
 • do 12:00 – Sprzątanie, opuszczenie bazy
Zgłoszenia i wpisowe
 • Zgłoszenia poprzez formularz na stronie www.pucharino.slask.pl/matnia lub na adres e-mail: matnia@pucharino.slask.pl zawierające nazwisko i imię zgłaszającego, numer telefonu oraz e-mail, sklady zespołów, roczniki uczestników, ewentualne dodatkowe kategorie TJ, TA.
 • Termin zgłoszeń: 15 maja 2016. Zgłoszenie uważane jest za dokonane w dacie skutecznego opłacenia wpisowego.
 • Wpisowe dla zgłoszonych w terminie (do 15 maja 2016): trasy TZ i TU – 85 PLN, TF – 75 PLN od osoby.
 • Wpisowe po terminie: TZ i TU 95 PLN, TF 85 PLN od osoby bez gwarancji pełnych świadczeń.
 • Z wpisowego są zwolnieni zwycięzcy konkursu na najlepszą imprezę 2015:
  • przedstawiciel organizatora DMP 2015
  • przedstawiciel organizatora Przejścia smoka.
 • Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a uczestnicy wpłacają wpisowe jedynie na pokrycie kosztów.
 • Wpisowe należy wpłacić na rachunek: 38 8448 0004 0020 2459 2000 0106 Bank Spółdzielczy w Pszczynie Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej z dopiskiem Matnia 2016 i podaniem nazwisk osób, za które uiszczono wpisowe.
 • Po 20 maja 2016 prosimy nie dokonywać wpłat na rachunek. Po tym terminie z przyczyn logistycznych nie będziemy w stanie zweryfikować dokonania wpłaty.
Świadczenia
 • nocleg w warunkach turystycznych na terenie „Chałupy Chemików” (konieczny namiot, śpiwór i materac) od 26 maja do 29 maja 2016 wraz z dostępem do udogodnień cywilizacyjnych schroniska (toalety, ciepła woda – jak jest, kuchnia). UWAGA! Istnieje możliwość przyjazdu do bazy 25 maja 2016 po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Imprezy;
 • 2 x obiad (w piątek i w sobotę);
 • napoje między etapami i na mecie etapów;
 • okolicznościowa pamiątka mistrzostw;
 • komplet materiałów startowych;
 • kiełbasa na piątkowe śpiewogranie;
 • potwierdzenie punktów do OInO i GOT;
 • inne jeszcze nie ujawnione :);
 • UWAGA! Istnieje możliwość przenocowania w pokoju zbiorczym (10+ osobowym) w schronisku za dodatkową opłatą 60 PLN (za 3 noce). Płatność za ten nocleg w bazie imprezy – prosimy nie wpłacać na podane konto. Z uwagi na bardzo ograniczoną ilość tego typu noclegów – decyduje kolejność zgłoszeń do Organizatora: matnia@pucharino.slask.pl
Nagrody
 • tytuł Akademickiego Mistrza Polski w Marszach na Orientację dla zwycięzcy kategorii TA;
 • tytuły Indywidualnego Mistrza Polski dla zwycięzców kategorii TS i TJ;
 • analogicznie dla zdobywców drugich i trzecich miejsc w powyższych kategoriach tytuły I i II Wicemistrza Polski;
 • medale za zajęcie trzech pierwszych miejsc w kategoriach TS, TJ, TA oraz dla każdego uczestnika trasy TF;
 • dyplomy dla pierwszych sześciu zawodników kategorii TS, TU, TJ, TA, dla każdego uczestnika TF oraz za trzy pierwsze miejsca kategorii A i B w Orient Super Szoł;
 • nagrody za trzy pierwsze miejsca kategorii TS, TU, TJ, TA;
 • nagrody dla najlepszego (lub wylosowanego) zespołu TRInO Ujsolskiego.
Postanowienia końcowe
 • zawody w przeważającej części odbywają się na terenie Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasów Państwowych Nadleśnictwo Ujsoły, które nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których może dojść w czasie imprezy;
 • impreza odbędzie się bez względu na pogodę;
 • za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada;
 • zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń;
 • osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego;
 • na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTT. W przypadku drobnych odstępstw organizator powiadomi o nich w publikowanych Komunikatach Technicznych;
 • na trasie etapów 1-5 oraz Orient Super Szoł obowiązuje noszenie numeru startowego dostarczonego przez Organizatora;
 • każdy uczestnik powinien posiadać przybory do pracy na mapie: kompas, linijkę, ołówek, kątomierz, cyrkiel;
 • wskazane jest dodatkowe ubezpieczenie się uczestników, członkowie PTTK ze składkami opłaconymi na rok 2016 mogą korzystać z ogólnej polisy ubezpieczeniowej PTTK;
 • obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie karty turysty, oraz zasad fair play;
 • baza imprezy znajduje się na terenie Schroniska „Chałupa Chemików” – z tego powodu uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do regulaminu obowiązującego na terenie Schroniska (www.danielka.com.pl) oraz do poleceń Obsługi Chatki - pod karą wykluczenia z imprezy włącznie;
 • Komunikaty Techniczne i inne informacje bieżące będą publikowane przed zawodami na stronie internetowej zawodów: www.pucharino.slask.pl/matnia, a w trakcie trwania imprezy na tablicy ogłoszeń w bazie;
 • kontakt z Kierownikiem Imprezy: matnia@pucharino.slask.pl tel. 504984907;
 • ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
Foto: 
sklep internetowy caspio.pl
Chałupa Chemików
Numery startowe
Kategoria: